Οροι χρήσης

Καλωσορίζουμε σας στον ιστότοπο icecasino-greece.gr. Χρησιμοποιώντας ή προσπελαύνοντας αυτήν την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Περιεχόμενο

Ο ιστότοπος icecasino-greece.gr παρέχει πληροφορίες για τον κλάδο της.. πληροφορίες που παρέχονται από τον ιστότοπο icecasino-greece.gr είναι γενικές και προορίζονται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση ή εξάρτησή σας από αυτές τις πληροφορίες είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύψει από τη χρήση ή εξάρτησή σας από τις πληροφορίες αυτές.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η ανακοίνωση, η τροποποίηση, η αναδημοσίευση, η πώληση, η παράθεση και η αναπαραγωγή ολική ή μερική, οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται αν η αναπαραγωγή, τροποποίηση ή αναθέρμανση των πληροφοριών δίνει την εντύπωση ότι η επιχειρηματική μας ιδεολογία έχει σχέση με σας ή σας αναπαριστά.

2. Τα πνευματικά δικαιώματα

Ο ιστότοπος icecasino-greece.gr και το περιεχόμενο που περιέχει, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριζόμενου, του λογοτύπου και του σχεδιασμού της ιστοσελίδας μας, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα πνευματικά δικαιώματα ή κατοχυρωμένα σήματα.

Είναι απαγορευμένο να χρησιμοποιείτε, να αναπαράγετε, να αναδιανέμετε, να παραθέτετε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα ή να πωλείτε οποιοδήποτε περιεχόμενο από τον ιστότοπο icecasino-greece.gr χωρίς την έγγραφη άδεια μας.

3. Ευθύνη

Ο ιστότοπος icecasino-greece.gr δεν έχει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή οποιαδήποτε απορρίψει της πρόσβασης σας σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων απωλειών ή ζημίων που προκαλούνται από ιούς υπολογιστών, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια υλικά.

Ο ιστότοπος μας μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες ή πηγές που δεν ελέγχονται από εμάς. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές απορρήτου ή τις ενέργειες αυτών των ιστοσελίδων ή πηγών.

4. Αλλαγές στους Όρους χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανα πάσα στιγμή. Ενημερωθείτε τακτικά για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να έχουν γίνει στον ιστότοπο μας.

Οι τρέχοντες όροι χρήσης ισχύουν από την ημερομηνία αναφοράς και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη εκδοχή τους.

5. Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση .